Praktijk

Je rijlessen beginnen bij Rijschool Roxx uit Brunssum bij een proefles met jou vaste rijcoach. 

Aan de hand van de proefles kunnen wij een globale inschatting maken hoeveel rijlessen er ongeveer nodig zijn. Aan het begin van de rijopleiding vraag je dan ook een gezondheidsverklaring aan bij het CBR. Je bepaalt uiteraard zelf hoeveel rijles je in de week neemt al zal de rijcoach wel zijn advies uitspreken in verband met de planning en ook het behalen van jouw theorie. De rijlessen worden stapsgewijs in moeilijkheidsgraad opgebouwd en er worden verschillende hulpmiddelen aangesproken om het allemaal zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Voortgang word tijdens of na de autorijles ingevoerd op de Plango app zodat jij thuis terug kan kijken wat er goed of minder goed ging. Rijlessen worden meestal in overleg ingepland tijdens de lessen.

De autorijlessen vinden plaats in Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en omgeving. Er worden ook zoveel mogelijk examenpunten meegenomen in de rijlessen.


Zo gaat het in de autorijles per aan te leren onderdeel:

Fase 1: Kennismaken met het lesonderdeel; Cognitief beheersingsniveau (Kennis maken met het lesonderdeel)

Stap 1: Leerling krijgt huiswerk over het lesonderdeel

Stap 2: Leerling wordt gemotiveerd en krijgt een demo van de rijcoach

Stap 3: Leerling vertelt aan rijcoach wat hij/zij moet verrichten

Fase 2: Eigen maken van het lesonderdeel; Associatief beheersingsniveau (Aanleren van het lesonderdeel)

Stap 4: Leerling krijgt aanwijzingen van rijcoach

Stap 5: Leerling krijgt nagenoeg geen aanwijzingen van rijcoach

Stap 6: Leerling krijgt helemaal geen aanwijzingen meer van rijcoach

Fase 3: Zelfstandig plannen van en beslissen over de onderdelen; Geautomatiseerd beheersingsniveau (Zelfstandig oplossen van het lesonderdeel)

Stap 7: Leerling herhaalt in iets gewijzigde situaties

Stap 8: Leerling oefent in steeds wisselende situaties 

De digitale vorderingenkaart is overal en altijd in te zien via de handige Plango app:


Download Apple:

Download Google:


2todrive

2toDrive is vanaf 15 maart 2018 definitief een wet!

Dit betekent:

•    Vanaf 16 jaar mag men een theorie examen afleggen.
•    Vanaf 16,5 jaar mag men autorijles volgen.
•    Vanaf 17 jaar mag men op praktijk examen.
 
Na het slagen voor het praktijkexamen mogen jongeren tot hun achttiende alleen auto rijden met een begeleider naast zich. Die begeleider moet op hun begeleiderspas staan. Voor deze pas mogen ze maximaal vijf personen opgeven, die aan een aantal eisen moeten voldoen. De proef met begeleid rijden gaat zes jaar duren.
 
Let op:
Wanneer je als 17-jarige alléén in de auto wordt betrapt, dan wordt meteen je volledige rijbewijs ingenomen en mag je pas na je 18e weer opnieuw je rijbewijs 
gaan halen, inclusief theorie en praktijkexamen!


Tussentijdse toets

De tussentijdse toets is vaak een erg onderschat onderdeel van de rijopleiding. Deze is namelijk niet verplicht maar wel heel erg handig. De tussentijdse toets kan aangevraagd worden als jij je theorie op zak hebt.

Voordelen van de tussentijdse toets:

  • Jij kan alvast wennen aan het idee van het praktijkexamen.
  • Jij weet waar je voor je examen nog aan moet werken.
  • Jou instructeur weet waaraan jij nog moet werken en waar extra aandacht aan besteed moet worden.
  • Als je de bijzondere verrichtingen met voldoende resultaat uitvoert heb je hiervoor vrijstelling op het praktijkexamen.


Praktijk examen

Het praktijkexamen vind voor het grootste gedeelte plaats in Heerlen en Kerkrade. In de rijles werken we aan belangrijke punten voor het examen.

Het praktijkexamen in Kerkrade/Heerlen is de afsluiting van je rijopleiding. Onze instructeur zal je zo goed mogelijk op het examen voorbereiden, maar het examen blijft natuurlijk spannend omdat je te maken krijgt met een examinator die jou gaat beoordelen. Veiligheid, doorstroming, Controle over het voertuig, kijkgedrag en aanpassen aan overige weggebruikers zijn een paar belangrijke punten waarop een examinator jou gaat beoordelen.